fbpx

Interaktivna in pregledna predstavitev arhitekturnega podjetja.

Vloga
Oblikovanje in razvoj spletne strani
Od-do arhitektura je skupina arhitektov, ki s prepletom sistemačnih pristopov in razumevanja umetnosti načrtovanja ponuja svežo možnost pri izbiri ponudnikov projektantskih storitev na slovenskemu prostoru.

Dober odziv na njihove zasnove je bilo moč opaziti na družbenih omrežjih in v člankih številnih specializiranih revijah. Njihovi novi privrženci pa niso imeli prave platforme, kjer bi lahko o Od-do arhitektih izvedli več, zato so bili v podjetju prikrajšani za marsikatero pretvorbo sledilcev v naročnike. Ustanovitelja sta se tako odločila za investicijo v spletno stran, ki bi prodajala njihove storitve.

Kaj smo naredili

Po uvodni raziskavi konkurenčnih podjetij smo ugotovili, da je trenutna karavana arhitekturnih birojev glede na poslovno logiko in spletni nastop razdeljena na dva tabora. Prvi so umetniško naravnani studii z oblikovalsko usmerjenimi spletnimi portfelji. Ti so sicer odsev njihovih kreativnih pristopov, velikokrat pa ne sledijo smernicam dobre uporabniške izkušnje. V drugega pa spadajo zrelejša podjetja, ki preko daljših tekstovnih zapisov predstavljajo paleto svojih storitev. Praksa, ki je dobra za SEO, a ne tako privlačna za uporabnika, ki se želi prepričati o realnih zmožnostih podjetja.

Spojili smo prednosti obeh in pripravili sodobno, estetsko in uporabniku prijazno predstavitev arhitekturnega podjetja. Elementi strani so vpeti v skrbno načrtovan mrežni okvir, ki je skupaj z umestitvijo modrih ploskev zelo očiten ob drsenju uporabnika. Takšna strukturirana postavitev spletišča odraža oblikovalsko filozofijo pokončnih in položnih zaključkov linij prostora, ki pri Od-do arhitektih nikoli niso naključni.

Da se uporabniku ni treba prebijati skozi predolge strani, smo spletišče opremili s številnimi drsnimi galerijami in zaprtimi zavihki, ki hranijo informacije za najbolj radovedne. Številni interaktivni prikazi omogočajo hitro konzumiranje osnovnih informacij, kot so proces dela, nabor storitev, predstavitev zaposlenih in opis preteklih projektov. Za kaj več pa uprabniki lahko kontaktirajo podjetje, k čemur jih ob koncu vsake strani nagovarja zelo očitna modro obarvana CTA vrstica s pozivom k dejanju.